Vi vill erbjuda ännu bättre kontaktservice för våra kunder och öppnar därför en
särskild e-postadress och styr över din order till faxnummer direkt till lager.

Allt för att ni ska få en så snabb och effektiv service som möjligt.

Order via fax

0522-511 918

Order via e-post

order@gdsel.se

Kontaktperson: Susanne Thiel

 

 

info.at.gdsel.se