INFÄLLD "ROTDOSA"

Apparatdosa. ROTdosa för efterinstallation i väggar med skivkonstruktion. Håltagning, för dosan, Ø 69 mm. En utbrytning för rör eller kabel öppnas i dosan och dosan pressas i hålet. Skruvarna skruvas medsols varvid fästörat stiger mot skivan och fäster dosan. Röret eller kabeln låses med hjälp av stutsarna som pressas inifrån. Fyra bottenutbrytningar, två för rak stuts/hörnstuts och två för dragavlastningsstuts.

 

 
         14 223 25
         AUS 15.2

      14 223 32
      AN 9.20


          14 223 30
          AS 12

         14 223 35
         ANK 14.20

Artikelnummer

Typ

Produktbeskrivning

Mått mm

Lev
förp
styck

EANkod
gällande 1 st

Infälld ROTdosa

14 223 25

AUS15.2

ROTdosa för skivvägg. Andvänds vid efterinstallation i bef väggar med skrivkonstruktion

Skruvavst C-C 60

100

6410011523841

Tillbehör

Kopplingsstycke

14 223 27

AS15

För sammankoppling av ROTdosa. Kopplingsstycket ansluts till dosan från insidan 

26x24x13

50

6410011523803

Dragavlastningsstuts

14 223 30

AS12

Används vid rörlös installation för dragavlastning av kabel max 5x2,5 mm²

26x25x18

50

6410011525784

Stutsar

14 223 32

AN9.20

Rak stuts, 20 mm. Används 16 mm installationsrör, monteras reduceringsstuts (14 223 45) i stutsarna

31x25x22

50

6410011527351

14 223 35

ANK14.20

Hörnstuts, 20 mm, vinkel 45 grader. Används 16 mm installationsrör, monteras reduceringsstuts (14 223 45) i stutsarna

25x22

50

6410011527405

Reduceringsstuts 16 mm

14 223 45

AN20.16

För stutsar 20 mm. Med reduceringsstuts kan ett 16 mm installationsrör fästas i en 20 mm stuts

27x20x16

50

6410011527306

info.at.gdsel.se